27. 3. 2016

Shayla odpovedá: Aká je jej najdoležitejšia správa

Prvá otázka zodpovedaná

Karla Yerk sa opýtala: Prosím, prosím opýtaj sa čo je najdôležitejšie zdelenie, čo Shayla cíti, že by sme mali všetci vedieť??? Mier... Láska... Prosperita

Odpoveď:

Nie je žiadne "najdôležitejšie zdelenie" pre všetkých. Každý z vás má iné vízie perfektnej reality, ktoré by ste chceli zažiť a presunúť sa do nich. Takže pre každú víziu, ktorú máte, existuje iné "najdôležitejšie zdelenie". Ale môžem vám poskytnúť víziu a môj pohľad ako ju manifestovať.

Najúžasnejšia budúca realita, ktorú môžete dosiahnuť a momentálne si predstaviť, je byť v prúde synchrónnosti ako individuality, ktoré by presne zapadli do synchrónností ostatných. Žiadne zrážky s egom a negatívnymi presvedčeniami druhých. Realita plná radosti, prosperity a expanzie pre všetkých (ľudí, zvieratá, prírodu a Zem).

Odpoveď je jednoduchá, no proces je ťažký a zdĺhavý.
Odpoveď je vstúpiť do svojej prirodzenosti cez vybalansovanie spojenia medzi Srdcom a Mysľou. Odhaľovanie viac z toho, kto ste a akceptovanie všetkých týchto častí, ktoré narazia na bariéry vašich kolektívnych sociálnych pravidiel a štruktúr. Keď nájdete odvahu byť sami sebou, budete vkladať opačné rezonancie do kolektívneho vedomia a to povedie k zmenách týchto pravidiel a spôsobov myslenia.
A toto už dávno robíte, ale vždy je veľmi prospešné, ak ste si toho viac vedomí, pretože rozširovanie vášho osobného povedomia je expandovanie vedomia, expandovanie vedomia je aktivovanie vašej DNA a aktivovanie DNA prináša ešte viac povedomia o tom, kto skutočne ste. A to je nekončiaci príbeh. O tom je váš život v tejto dobe na Zemi.

Ale ako zistiť, čo ste vy a čo ego? Je toto moja časť alebo je to klamstvo?
Na toto nemôžem jednoducho a krátko odpovedať, pretože celá táto stránka je o poskytnutí návodov pre inšpiráciu vašej osobnej spirituálnej cesty a rastu. Takže túto odpoveď budeme zdielať postupne v malých kúskoch. Zostaňte naladení :D


Shayla & Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára