11. 2. 2015

Sloboda osobnosti (2): Tvorivý život

Prinášam vám ďalšie výpisy z knihy Sloboda osobnosti od Mirona Zelinu, ktoré sú dobrou pomôckou pri sebareflexii. Takisto zdielam aj svoje myšlienky (čiernym).

[13] Umenie byť
Počul som vetu: Sme, lebo nevieme byť.

Život je dar pre seba samého. Dar dosť ťažký, krutý, lebo si vyžaduje námahu, prácu, myslenie, zrelé čítanie, tvorivosť, neustálu pracú na sebe.

Súhlasím, no slová su pesimisticky ladené... Pri akceptácii "námahy" sa viac uvoľníme a už to nebude také namáhavé. Akceptácia je liek na všetky iritácie, negatívne myšlienky, problémy, bolesti, atď.

[14]
Je pozitívne život len neprevegetovať, ale seba i iných obohatiť dobrom, prácou, citmi a tvorbou. Úplná humanizácia človeka si vyžaduje prejsť z orientácie sústredenej na vlastnenie k orientácii sústredenej na sebarozvýjajúcu aktivitu, od existencie k plnému prežívaniu, od rutiny a stereotypu k tvorivosti, od závislosti k vnútornému oslobodeniu, k SLOBODE OSOBNOSTI.
Sú to pekné ideály, ale ako k nim dospieť? Ako sa naučiť umeniu žiť a byť? Jeden z najväčších majstrov života Eck-hart povedal: Ako môže niekto žiť, keď nebol poučený o umení žiť a umierať?

Umierať je asi myslené stále sa od základov meniť. Smrť minulosti a znovuzrodenie budúcnosti.

...
Škola málo rozvíja city a prežívanie krásna, dobra, múdrosti a hodnôt. Málo učí tvorivosti a pritom na týchto kvalitách je založené umenie byť. Na stereotype, pamäti, svaloch, žalúdku, uspokojení základných potrieb prežitia je založené preexistovanie života.
Keď je "plné tvorivé bytie" najvyšším cieľom ľudského snaženia, črtajú sa dva základné spôsoby, ktoré môžu viesť k dosiahnutiu tohto cieľa:
  • Prekonanie vlastného egoizmu, sebectva, prekonanie vlastného narcizmu a vytvorenie priestoru pre spoluprácu, pre ochotu urobiť niečo aj pre iných;
  • Prekonanie orientácie na majetok, vlastnenie a  orientácia na tvorivé bytie s plnou citovou kompetenciou človeka.

[15]
Jedným krokom je aj orientácia na vlastné skutky a správanie. Človek si v procese sebauvedomenia musí veriť a nová skúsenosť je potom motívom, aby pokračoval ďalej. Nová skúsenosť nie je zvyčajne rozumovým, racionálnym rozborom plusov a mínusov, ale skôr je to súhrn prežívaní a pocitov. Je to celková nová reflexia. Predpokladom pre jej zažitie je ochota ju zažiť. A druhým významným predpokladom je, že nová skúsenosť sa nemá brať ako niečo výkonové v zmysle, čo sme za ten čas urobili alebo vyriešili. Možno sme nič nevyriešili, ani neurobili v zmysle klasickej práce, ale mali sme nový zážitok, ktorý oceňujeme ako niečo obohacujúce, ako niečo, čo nám poskytlo nový pohľad na veci, ako niečo, čo nám umožní pokračovať ďalej v živote, kvalitatívne sa posunúť do nových polôh.
...
Som čo tvorím.

Spozorovala som na sebe, že nie je dobré lipnúť na vývoji, nech už ho charakterizujete akokoľvek. Zistila som, že som svoju hodnotu, hodnotu mojej existencie podmieňovala pocitom z môjho progresu. Avšak moja univerzálna hodnota sa nemení (nikoho hodnota sa nemení) tak preto nemá vzťah k tomu ako rýchlo budem napredovať, akým smerom a či vôbec. Toto uvedomenie ma znovu viac uvoľnilo...
Uvedomila som si to z posudzovania druhých ľudí, nie podľa toho v akom štádiu rozvoja svojho potenciálu sú, ale podľa spôsobu ich progresu. Obrátila som to na seba a zistila som, že sa necítim hodná, ak nenapredujem (podľa nejakých predstáv či očakávaní).

[16] Život o niečom alebo pre niečo?
Život zvyčajne chápeme ako čosi, čo je a čo sa deje nám. Čosi, čo trpíme alebo z čoho sa tešíme.

Sartre vyzýva človeka, aby sa zo statickej existencie stal významový proces. Vzdať sa snahy dávať životu zmysel a význam. 

...potom budeme žiť zmyselnejšie.

[18]
Existencionálne vákuum, ktoré sa vytvára aj pod vplyvom civilizačných problémov, aj pod vplyvmi našej politickej, ale najmä duchovnej situácie, vytvára u ľudí podmienky, aby prijali skôr takú filozofiu života, ktorá vedie k pasivite, zarábaniu peňazí pre peniaze, k pôžitkárstvu, k rezignácii, ktorá vedie k tomu, aby sa život človeku dial, a nie, aby ho človek tvoril.


Psychológovia, ktorý sa zaoberajú ľudskou existenciou však tvrdia, že každý človek má na to, aby život prijal ako výzvu na uskutočnenie seba, na to aby sa sebarealizoval. Život ako výzva pre tvorivú slobodnú osobnosť pokračuje sebamotiváciou, t.j. Sebapresvedčením, že ľudský život má väčšiu cenu a väčšie možnosti ako ho len prevegetovať.
Sebamotivácia znamená donútiť sa k prvým krokom, ktoré smerujú k novým skúsenostiam a zážitkom. Vyžaduje si výcvik, niečo ako pravidelný tréning športovca, cvičenie huslistu, učenie sa cudzích slovíčok, dodržiavanie diéty, vyžaduje si to pravidelnosť a čas, lebo bez týchto atribútov sa človek nemôže prekonať, nemôže dosiahnuť vyššiu slobodu a tvorivosť.

Nie som si istá či s týmto môžem úplne súhlasiť - nútenie sa, tlak; no istá pravidelnosť je potrebná pre ukotvenie zvyku a poprepájanie mozgu.

[19]
Odmenou a podnetom, posilňujúci sebamotiváciu, je zážitok zo seba samého, zážitok z pokroku, progresu, ktorý prichádza cvičením, prácou na sebe.
Vlastne celý tento tvorivý proces je už pokročením do štádia sebarealizácie.


Stupienkami, po ktorých by mal človek kráčať, aby si nemusel pripustiť alebo osvojiť diagnózu ovce, sliepky, pešiaka, či babky sú:
  • Sebainterpretacia [kto som, čo chcem]
  • Sebamotivácia
  • Sebarealizácia [akcia]
  • Sebatranscendencia [zmena po skúsenosti a znovu návrat k sebainterpretácii]


[20]
Aby ste nemuseli trpieť vety: "Mohli by ste si už obstarať aj novy život, len neviem, či sa vám to ešte oplatí...""Raz som sa rozhodla byť sebavedomá a tak som bola. Myslím si, že je to vedomé rozhodnutie. Všetko spoločenské ti napovedá, aby si sa nenávidel/a, ale vieš čo? Ak sa rozhodneš milovať sám seba, je to akt revolúcie." ~ Gaby Dunn

"I decided to be confident one day, and then I just was. I think it’s a conscious decision. Everything in society tells you to hate yourself, but you know what? If you decide to love yourself, it’s an act of revolution." ~ Gaby Dunn


Prajem úspešné tvorenie vášho života.
Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára