3. 2. 2015

Sloboda osobnosti (1)

alebo Malý kurz života o tom, ako sa stať samým sebou v modernom svete

Asi pred desiatimi rokmi som natrafila na túto knižku a veľmi ma zaujala. Zo začiatku sa mi ťažko čítala. Teraz som po nej siahla znovu a získala z nej nový pocit. Keď ju pozorne a pomaly čítam, veľmi ma upokojuje a čítanie je pre mňa ako meditácia. Uzemňuje ma a dovoľuje mi efektívne dumať nad sebou a mojimi skúsenosťami. Takmer každé slovo a každá veta sú dôležité a hlboké; vnímam ich ako dobrú príležitosť pre sebareflexiu a vnorenie sa do problematiky "byť samým sebou". Štýl písania, ale aj obsah so mnou (poväčšine) rezonuje, preto by som vám chcela z nej časť priniesť.
Všetky časti seriálu

Sloboda osobnosti
Miron Zelina
1995
Vydavateľstvo FONTANA kiado, s.r.o.
ISBN 80-857001-07-3
Počet strán: 127

Môžete nájsť v knižniciach a antikvariátoch

[str. 7] O Autorovi
Autor je pôvodne pedagóg, učil na všetkých typoch škôl, okrem materskej školy. Okrem toho je aj psychológ a ako psychológ pracoval vo fabrike, v poradni pre deti a mládež, v predmanželskej a manželskej poradni, pracoval vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. V posledných rokoch sa venuje aj poradenstvu prostredníctvom novín.

[str. 8] Ako sa stať samým sebou
Pred 2500 rokmi vyslovil čínsky filozof Lao c' tieto slová:
Ak ľudí prísne nestrážime, sami na seba dokážu dať pozor.
Ak ľuďom nerozkazujeme, sami od seba sa vedia správne správať.
Ak ľuďom nekážeme, sami od seba sa stávajú lepšími.
Ak sa ľuďom nenatískame, dokážu sa stať sami sebou.


[str. 9]
"Chcel by som byť viac sám sebou."
"Chcel by som sa stretnúť so sebou."
"Nechcem už ďalej žiť len tak, čakať na niečo, prevegetovať svoj život."
"Nebaví ma ďalej byť babkou v rukách politikov."

To sú len niektoré z viet a výrokov, ktoré vyjadrujú snahy človeka byť sám sebou. Často v tejto situácii počuť otázku, čo človek môže robiť a čo by mal robiť. Ako sa vyrovnať s ohrozeniami a manipuláciami, ako sa porátať s ľudským zlom, kriminalitou, chudobou, drogami, alkoholom, závislosťou. Netvrdíme, že existuje len jedna cesta, ale konštatujeme, že hľadanie a nachádzanie seba, svojho zmyslu je jednou z možných pozitívnych reakcii na pomotaný svet súčasnosti nielen u nás. byť sebou je totiž zdrojom hodnôt aj pre iných - pre spoločnosť, pre národ. Byť sebou znamená sebarozvoj, ktorý zaručí pokoj, porozumenie, ba aj vzťahové a materiálne bohatstvo.

[moje slová]
Ak sme sa narodili s nejakým zámerom (pre ľudstvo), narodili sme sa pre niečo a vo svojej osobnosti máme všetko pre naplnenie tejto misie... Kde inde by to malo byť ako v našej prirodzenosti - preto je tak rozhodujúce byť sám sebou. A čo môže byť lepšie ako naplnenie prirodzeného potenciálu? My sme ten potenciál... Preto naplnenie potenciálu je naplnenie seba, svojej bytosti... Ale dá sa to ak nebudeme (stále viac) sami sebou?

[str. 9]
Byť sebou neznamená byť egoistom, sebcom, ani nie odľudom, či útočníkom, samotárom alebo čudákom. Všetci žijeme medzi ľuďmi a musíme sa riadiť pravidlami a zásadami, ktoré platia v danej spoločnosti, komunite. Ak by sme celkom podľahli všetkým pravidlám, očakávaniam ľudí okolo nás, stali by sme sa ľahkou obetou ich manipulácie. Možno asi ani vždy neuvedomujeme, do akej miery sa správame podľa predstav iných, ako sa snažíme spĺňať ich očakávania a do akej miery robíme skutočne to, čo chceme my.

[str. 10]
Vedieť, čo chcem, je začiatok cesty k tomu, aby sa človek naučil byť sám sebou. Kto totiž nevie čo chce, sa stáva ľahkou obeťou manipulácie toho, kto vie čo chce.

Psychológovia zistili, že človek, ktorý sa začne viac zapodievať sebou, môže mať pritom dobré, pozitívne pocity. A hlavne môže poznať, že nemusí byť pre človeka vždy také dôležité to, čo si o ňom myslia druhí ľudia. Prestane sa donekonečna vypytovať, či to, čo chce urobiť, sa niekomu páči alebo nie. Takto začne človek riadiť svoj život.
Takýto človek môže byť milým človekom, príjemným a empatickým. Akurát má pravo a povinnosť voči sebe, asertívne povedať svoj názor.

[str. 11]
Proces stávania sa človekom má niektoré charakteristické črty:
    - Otvorenosť voči prežívaniu
    - Existencionálne žitie (byť v prítomnosti, okamihu)
    - Dôvera v seba - v schopnosť naplniť si potreby rastu
    - Tvorivosť

Učiteľ, psychológ, vychovávateľ, (wayshower) ... = facilitátor
... Nemá predstavovať, čo dieťa (jednotlivec) má robiť a čo nie, nemá hodnotiť, nemá ním manipulovať a rozhodovať, čo sa má učiť, ako sa správať. Má len uľahčovať procesy dieťaťa, aby samo objavilo cestu, spôsob, ako sa správať, čo a ako sa učiť, ako sa rozvíjať, zdokonaľovať.

[str. 12]
Falošné myslenie zamerané na úspech predstavuje úsilie o prispôsobenie sa. Kto sa prispôsobuje, ten síce zvyšuje svoju použiteľnosť, ale zanedbáva svoje sebauskutočnenie a rozvoj svojej slobody osobnosti.

Postupne povyberám viac z ďalších kapitol (no nie všetko a nie zo všetkých).
Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára