3. 1. 2015

Bashar: Nasledujúcich 35 rokov (7.12.2014)

V tomto článku vám prepisujem informácie z Basharovho čenelingu z decembra, kde hovorí o nasledujúcich dvoch rokov a tak ako v článku o vlakoch nás nabádza k akcii. Na konci každého roku Bashar zvykne povedať aké zmeny nás čakajú a ako bude nasledujúci rok vyzerať. Avšak prekvapujúco pokračoval ďalej a dal nám predpovede až do roku 2050 aj s aktuálnymi pravdepodobnosťami (môžu sa meniť).

Čo očakávať na osobnej úrovni

Nasledujúce dva roky nazval rokmi Kontrakcie a expanzie. Čo zažijeme na osobnej úrovni záleží (ako vždy) či sme pozitívny alebo viac negatívny. Energie a proces sa znovu zrýchlia a podľa toho v akom stave bytia sme, budeme zažívať svoju realitu. Budeme zažívať kontrakcie (niečo čo pôsobí negatívne) no podľa toho ako ich využijeme, započnú nové cesty - expanzie. V podstate ako predchádzajúce roky no intenzívnejšie.

Ak zostaneme pozitívni a nebudeme nasledovať, čo nám strachy šepkajú, budeme zažívať stále viac synchrónnosti, pozitívnych prekvapení a budeme mať menej období (alebo kratšie) kedy budeme robiť osobnú revíziu (kontrakcie).
V negatívnejšom naladení budeme zažívať pravý opak. Viac skľúčenosti, menej synchrónnosti s vesmírom, menej hojnosti. Taktiež budeme menej vnímať, kde lepšie možnosti ležia (vzďaľovanie vlakov), kadiaľ ísť, keď nebudeme odvážni nahliadnuť za naše negatívne presvedčenia, či sú naozaj pravdivé.

Všeobecne - naša realita bude stále viac a intenzívnejšie odzrkadľovať stav nášho bytia (v každom momente). Preto je vhodné čo najskôr vykročiť smerom našich snov, lebo neskôr to bude stále ťažšie, ako energie akcelerujú a reality (vlaky) sa od seba vzďaľujú.
   
Týmto spôsobom môžeme zhodnotiť, či sa naozaj posúvame smerom ktorým chceme, alebo sa len bránime a počúvame svoje strachy. Život sa odohráva cez nás, nie nám.

Globálne predpovede na ďalších 35 rokov

Už v lete cez čenelera Darryla Anku prišla správa, že v jesennom období roku 2016 sa všetko zmení. V decembrovom čenelingu prezradil viac. Nasledujúce predpovede berte "len" tak vážne ako vážne beriete Bashara ;-)

Samozrejme v jeseni 2016 sa nezmení všetko ako si to vieme predstaviť, no mnoho zmien, ktoré nastanú ďalšie roky budú mať korene v tomto období. No niektoré veci budú viditeľné hneď. Bashar toto obdobie považuje za veľmi dôležitý prah, pravdepodobne ako dátum 21.12.2012. (a možno viac ;-) )

Toto obdobie sa tiež dá opísať cez "kontrakcie a expanzie". Predpovedá aj pár negatívnych udalostí, no zdôrazňuje, že každá kontrakcia umožňuje zrod nového pozitívnejšieho smerovania.

Tu sú udalosti, ktoré Bashar predpovedal:

1.
Obdobie: 2015-17
Pravdepodobnosť: 98% s najväčšou pravdepodobnosťou na jeseň 2016
Udalosť: Naša spoločnosť získa dokaz o mimozemskom živote a bude to pre nás konečne fakt, nie len špekulácia. Môže to byť objavenie mikroskopického organizmu na niektorej planéte nášho solárneho systému. Objav umožní zmenu nastavenia a myslenia ľudí, čo akceleruje prvý globálny kontakt s inou civilizáciou, ktorý bude najskôr v roku 2025 (ako už Bashar spomínal) a najneskôr v 2033.

2.
Obdobie: jeseň 2016
Pravdepodobnosť: 75-80%
Udalosť: Zmena v ekonomickom systéme - veľký ekonomicky pokles.

2.1
Obdobie: začiatok zmeny do 2020, ukončenie zmeny 2025-2030
Pravdepodobnosť: 87-95%
Táto ekonomická kontrakcia spustí pozitívne zmeny v ekonomike a daňovom systéme a najvýraznejšia zmena nastane v severnej Amerike. (Hlavne nefrflite, že Slovensko je vždy o 20 rokov pozadu, lebo sa tak stane! :D ). Toto bude pomalá zmena no do roku 2020 sa mnoho nefungujúcich štruktúr rozpadne a nahradia ich nové. Ekonomika sa vynoví a bude nám lepšie slúžiť - bude sa nám výrazne ľahšie existovať.

3.
Obdobie: 2020
Pravdepodobnosť: 88%
Udalosť: Výrazná zmena v politike, ktorá začne na jeseň 2016, no nebude moc viditeľná. Politika ide ruka v ruke s ekonomikou, preto aj tu nastanú zmeny.

4.
Obdobie: začiatok 2015-16, koniec 2020-25
Pravdepodobnosť: ? (asi isté)
Udalosť: Free Enegry - voľná energia. Začne sa to primitívnou prezentáciou, no do 2020-25 sa idea a technológia rozvinie a bude globálne použiteľná. Táto expanzia bude podporená až niekoľkými kontrakciami, no umožnia nám v mnohých oblastiach začať od nuly...

4.1
Obdobie: jeseň 2017 alebo 2018, najneskôr 2019
Pravdepodobnosť: 98%
Udalosť: Ďalšia veľká teroristická akcia (veľkosťou možno prirovnáva k dvojičkám)

4.2
Obdobie: od teraz do 2020
Pravdepodobnosť: 99,999%
Udalosť: nukleárna katastrofa.

5.
Obdobie: 2020-30
Pravdepodobnosť: ? (asi isté)
Udalosť: Ďalšia akcelerácia výskumu kozmu a tzv. "vesmírne preteky". V tom období budeme mať technológie, ktoré siahajú ďaleko za naše predstavy a umožnia nám novými spôsobmi preskúmavať vesmír.

5.1
Obdobie: do 2033
Pravdepodobnosť: asi znovu isté, lebo nadväzuje na iné udalosti.
Udalosť: nové vesmírne technológie sú tiež spojené s prvým oficiálnym mimozemským kontaktom. Do roku 2033 bude všeobecne jasné, kto sú mimozemšťania, čo nás navštevujú (hybridizácia), prečo nás navštívia, budeme viac chápať seba ako civilizáciu a našu rolu a vzťah k iným civilizáciám, budeme vedieť kam smerujeme, budeme si vedomí mnohých ďalších civilizácii (ako spoločnosť).

5.2 do roku 2050 budeme členom medzihviezdnej aliancie a začneme pomáhať iným civilizáciám na ich ceste vývoja a expanzie.

6.
Obdobie: ďalších 50 rokov
Pravdepodobnosť: asi isté
Udalosť: Nasledujúce roky sa zvýšia hladiny oceánov kvôli topiacim sa ľadovcom. Naším novým spôsobom života sa to podarí zvrátiť a okolo roku 2050 bude hladina najvyššia (10-17 metrov vyššie ako teraz). Následne sa znížia teploty a zažijeme krátku dobu ľadovú. Teraz teplé oblasti nezamrznú, no ochladia sa. Je to prirodzený proces, ktorý sa na Zemi mnohokrát objavil, no my sme to trochu urýchlili, no taktiež aj chladné obdobie bude kratšie ako zvyčajne. Mnoho pobrežných miest nebude obývateľných kvôli zatopeniu, ale vyriešime to za nejaký čas.

7.
Obdobie: 2020-2025
Pravdepodobnosť: 90+%
Udalosť: Potvrdenie existencie Atlantídy - niekto objaví poslednú "hall of records" (neviem ako sa to bežne prekladá do slovenčiny - sieň záznamov?). Objavené dokumenty podnietia k preskúmaniu našej histórie a mnoho učebníc bude treba prepísať. Budú tam aj informácie, ktoré sa stratili v Egyptskej sieni (v Alexandrii).

Nasledujúce roky sa taktiež zmení spôsob čenelingu. Bude interaktívnejší, pribudnú kontakty z iných civilizácii a nové čenelovacie média (osoby).


Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára