25. 6. 2014

Sexualita, pravé Ženstvo a Mužstvo

V tomto článku sa venujem sexualite, stereotypom, ich zdrojom a následkoch, aktivácii božského Ženstva a Mužstva, dvojplameňu a ceste k novej sexualite (k Novej Zemi). Članok je rozdelený na témy, ktoré na seba nadväzujú.

Ženstvo, Žena / Mužstvo, Muž ~ Aktivovaná (pravá božská) žena / aktivovaný muž

Splynutie Ženstva a Mužstva (dvojplameň)

Aktuálna výzva v procese expanzie je transformácia sexuality a splynutie Mužskej a Ženskej energie (Dvojplameňa, angl. Twin Flames). Silný aktivovaný Muž, s vyváženým mužským a ženským aspektom, má veľmi odlišnú energiu od vyváženej Ženy. Energie sú tak iné, že keď sa obaja otvárajú a aktivujú pre spojenie, ich energie sa zdajú byť tak cudzie, že sa uvolňuje strach a panika z období Atlantídy a Egypta. V Atlantíde bolo veľmi silné Mužstvo a v Egypte Ženstvo. Tieto strachy súvisia s najväčšími hĺbkami našich bytostí, čiže s vyššími čakrami, ktoré nás spájajú s kolektívnymi/vyššími hustotami (dimenziami).

Tieto hĺbky nie sú obsiahnuté ani v starom tantrickom učení. Sú to nové, doposiaľ nevídané levely. Podobných hĺbok dosiahli napríklad Ježis a Magdaléna, či Isis a Osiris, no tí nám ukázali len vzorky toho, čo nás čaká v plnej sile.


"Muži a ženy nemôžu byť priatelia"

Z podstaty obrovskej odlišnosti mužskej a ženskej energie a hlboko nevedomého zhrozenia - jaziev z Atlantídy a Egypta - vyplývajú nevedomé konflikty, z ktorých vznikli aj stereotypy ako "muži a ženy nemôžu byť priateľmi". Samozrejme mnoho si povie, že je to hlúposť (aj je), no v skutočnosti pri odhaľovaní našich hĺbok to nájdeme. Zdroj sa vo vzťahoch prejavuje ako najjemnejšie strachy zo straty partnera kvôli inej bytosti, žiarlivosti, pochybnosti, nedorozumenia medzi pohlaviami atď. No nejde len o priateľstvo medzi mužmi a ženami, ale aj medzi ženami, či mužmi vzájomne.

Pravá Žena (či sexuálne/kreatívne/žensky slobodnejšia žena) je pre nevedomé ženy hrozba, kvôli ich vlastným strachom a neistote vo svoju ženskosť, ktorú túžia tiež aktivovať. Pred pár mesiacmi mi partner povedal, že v súčasnom svete ešte nie je bezpečné aktivovať Ženskú silu aj preto, že iné ženy mi v tom budú chcieť zabrániť. Bolo mi to veľmi čudné, no prednedávnom som si to zažila. V takomto stave nekompatibility sú uprímné a hlboké priateľstvá nemožné.


Keď žena hovorí nie, myslí áno; ženská integrácia

Toto tvrdenie podráždi snáď každú ženu, ako kedysi aj mňa. Je to "výmysel" mužského pokolenia, no zistila som, že z ich pohľadu je to skutočne pravda. Tým však nechcem povedať, že napríklad žena je sama zodpovedná za svoje zneužitie a obťažovanie, ale majú na tom podiel nevedomé sexuality oboch zainteresovaných.

V prípade žien ide o nedostatočnú integritu hlavne srdca, prvej a druhej čakry (vstupnej brány a maternice).

Poznáte situáciu: Srdce a vyššie čakry hovoria nie, pričom sa ale príjemne zabávate, usmievate a ste prívetivá? Ak nie je nastolená dostatočná komunikácia medzi spodnými sexuálnymi čakrami a srdcom, pri neuspokojení v hlbokom vzťahu si sexuálne čakry robia si čo chcú a vysielajú naokolo volania, ktoré priťahujú (väčšinu) mužov.

Súčasťou aktivácie Ženstva je vnútorná integrácia a prekonanie naučených vzorcov o nečistom sexe a nájdení úprimnej radosti nie len v tejto oblasti a odhalenie kreatívneho potenciálu, ktorý maternica drží. Očistite sexualitu na anjelsky čistú, aktívnu a radostnú a integrujte do vášho celku, prepojte s celou bytosťou.

Stále je však potrebná aj všeobecná mentálna a emocionálna očista, lebo všetko ide ruka-v-ruke a pre plnú aktiváciu pravého, božského Ženstva je základné Kristove vedomie.


Mužský rozum v nohaviciach; rozšírenie mužského vnímania

Ako som spomenula, nie je to len o ženách, ale aj mužoch. Nie nadarmo sa hovorí, že muži myslia penisom. V tomto prípade ide o vnímanie energií prvej a druhej čakry a neschopnosť vnímať aj srdce ženy a ženu ako celok.

V tantre sa učí, že by sme sa mali naučiť svoju sexuálnu energiu kontrolovať, s čim však ja nesúhlasím. Podľa mňa ide hlavne o zvedomenie, zjednotenie všetkých úrovní a následné bezpečné posilnenie, čo sa týka oboch pohlaví. Kontrola ide z mysli a myseľ je obmedzená. Správnou integráciou pracujeme ako celky, jednotne (sexualita s pravými záujmami) a potom medzi vnímavými celistvými bytosťami nemôže dôjsť k nedorozumeniam.Pre najhlbší vzťah, cez ktorý maximálne expandujete, je potrebné prečistiť všetky staré jazvy a rany na osobnej aj kolektívnej úrovni. Vtedy môžeme žiť naše celoživotné utópie o slobode na všetkých leveloch (ako je aj sexualita).

Záver je ako vždy: jediná podstatná práca je práca na sebe - tá mení svet a priťahuje Novú Zem.


Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára