27. 4. 2014

Kristovo vedomie, osvietenie, ego vs Ego

V tom článku by som vám v krátkosti chcela napísať o termínoch v nadpise. Všetko je v podstate jednoduché, len tu jednoduchosť musíme nájsť. Často (ale nie vždy) príliž dlhé texty postrádajú skutočnú podstatu, ku ktorej sa autor/ka nevie dostať. Ale to je samozrejme v poriadku - o tom je zábava a podstata hľadania.

Chcem začať vysvetlením ega a Ega. V článku z 22.7.2013 som tiež písala o Egu, no nenašla som presne, čo sa dalo a chcela by som zdielať, čo chápem teraz.

ego nie je naša esencia, ale len programy a emócie, ktorých sa postupne zbavujeme na ceste vzostupu/expanzie. Ľudia si z pohodlnosti často povedia, že ale takí sú a je to súčasť ich esencie. No nie je to pravda. Takisto ďalšie presvedčenie súvisiace so zbavovaním a čistením ega je, že osoba stráca samú seba - individualitu - a rozplýva sa v kolektíve.
Avšak zistila som (prijala info), že odstraňovaním programov a súvisiacich emócií/energií sa dostávame bližšie svojej skutočnej individualite a podstate (esencii). Následne zostane len Ego, ktoré je kryštalicky čisté a vtedy može byť posilnené - anjelske čisté Ego = Kristovo vedomie. Ego je doležité posilniť pri procese expanzie, keď cítime viac nie len z kolektívnych energií, ale aj univerzálnych, aby sme sa v univerzálnom mori nestratili - potrebujeme mať silnú individualitu - získať svoju pravú skutočnú silu.

Kristovo vedomie je nadobudnutie svojej sily a Ega, ktoré sa dajú získať len po prečistení ega = presvedčení, mentálnych programov, emócií a starých energií.

Osvietenie. Človek osvietený sa všeobecne chápe ako niekto špeciálny; ktorý získal niečo, čo bežne ľudia nemajú a musia nádobudnúť. Nie je to pravda. Osvietený je proste len osvetlený = človek sa ničím nemení. Je totálne ten istý ako predtým, len sa na neho svieti. "Vidí" lepšie seba aj iných a predseba - na svoju cestu. Nie je v tme. (aký je rozdiel medzi stolčekom v zatemnenej miestnosti, keď je tam tma a keď sa svieti?)

Úspešnú cestu a hľadanie,

Ivet

Pieseň pre rezonanciu:

Translation:
Christ consciousness, enlightenment, ego vs. Ego

These are terms I would like to talk about in this article.

An ego is not our essence, but just programs, habits and old stuck energies and emotions we are cleaning in process of expansion. Often people say these are part of their essence and they can't change. But in my opinion, it's not true. Another belief about cleansing the ego is loosing the Self, individuality and disappearing in collective.
However I found out/felt, that by cleaning programs and related emotions and energies we are getting closer to our individuality and core (essence). Then what's left is crystal clear angelic Ego = Christ consciousness. Actually it's necessity to empower Ego for more expansion, because without strong individuality we could get lost in energies of collective ocean.

Christ consciousness is re-gaining our true power and Ego, which can be lightened up after cleansing ego = beliefs, mental programs, emotions and old energies.

Enlightenment. People in general see enlightened person as someone special, changed, having something they don't have. For me it's not true. Enlightened persons are the same as before, but just more light is shining on them. They can "see" more of themselves and others around and also feel better their life paths. In dark it's hard to see. So what's difference between table in dark room and when light is on?

I am wishing you successful journey and searching

Ivet

2 komentáre:

  1. jej konecne dalsi clanok, dakujem :)

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. :) ... teraz budem hadam viac zdielat - zmenila som prostredie a mozem byt viac aktivna vo vsetkych smeroch.

      Odstrániť