23. 2. 2014

Rovnodennosť 2014: počiatok vzostupu, vzkriesenia

Chcem vám dať vedieť, že stále žijem... :-) posledné týždne sa toho deje toľko, že sa sústreďujem hlavne na integráciu, na svoju cestu a energiu, a uzatváram sa vo vlastnom svete skúseností a poznania (samozrejme sa venujem aj povinnostiam, ktoré má hádam každý). Mala by som mnoho na zdieranie, ale stále cítim, že nie je pre správny čas zdielať. Avšak, chcem sa s vami podeliť o report o nadchádzajúcich týždňoch, ktoré budú zaujímavé hlavne pre tých, čo cítia, že sa dostatočne očistili po mentálnej a emočnej stránke. (Zdroj)

Preklad časti reportu:
... Ste na správnej ceste: v správny okamih robíte presne, čo je treba, no nevidíte prečo a čo budúcnosť prinesie. Len čakajte a uvidíte. Všetko sa odhalení a bude to ďaleko za tým čo si teraz dokážete predstaviť a pochopiť. Nesnažte sa rozumieť, len nasledujte svoje srdcia.

... povoľte svojmu telu, mysli a duši prejsť vyhovujúcim spôsobom a vo vhodnom čase bez posudzovania, očakávania a lipnutia. Bez pochyby začíname cítiť vonkajšie hranice, čo je možné a po čom tužíme. Vytvárame a odhaľujeme nové túžby zahrňujúce radikálne životné zmeny.

... túžba sama o sebe je magnet priťahujúci náš osud, preto je momentálne dôležité bez strachu akceptovať a cítiť možnosti obsiahnuté v našich túžbach. Jednoducho si dovoľte mať vízie: predstavujte si tieto zmeny a spôsob ich dosiahnutia sám od seba objaví.

... neskôr, pri pohľade späť, budete vedieť, že toto bol čas liečenia. Skutočne sa pripravujeme na dosiahnutie cieľa – vzostup. Tento mesiac (február) je vhodný na usadenie sa do koľají a na snahu o oslobodenie sa z pút minulosti. Celý mesiac sme vo fáze ústupu Merkúra a najviac pozornosti potrebuje spojenectvo mysle a srdca, aby naše myšlienky konečne a úplne podporili túžby nášho srdca. Len takto môžeme vojsť do nového spôsobu bytia.

 ... uvedomte si, že viac istoty je v nepoznanom ako stability v poznanom. Využite tento čas pre rozvinutie vašich cnostných schopností trpezlivosti, dôvery a viery vo vyšší plán, pretože budete čeliť výzvam a revíziám. Posilnite svoju vôľu.

... hocičo si viete predstaviť a po čom túžite je na dosah. Na čo iné by predsa bola túžba?

... odporúčame vám využiť čas do rovnodennosti pre ukotvenie sa vo fyzickej podstate. Príliš dlho ste boli vo sférach spirituality, mentality a emočnosti, no teraz je potrebné nové vedomie skryštalizovať do fyzickej formy.

... kalibrácia „božského tela“ začína v Marci, čo je príprava na rovnodennosť (20. Marec), kedy nám bude doručené najkoncentrovanejšie množstvo solárnych kódov pre cestu vzkriesenia. Toto je čas odľahčenia našej biológie od tretej hustoty (3D), spaľovania zvyšného haraburdia a začiatok rozvoja našej božskosti vo fyzickej forme.

... nasledujúce dni k nám prídu energie kompletnej rekonštrukcie, aké sme ešte nikdy na Zemi neprijali. Tí, ktorí dovŕšili biologické a spirituálne požiadavky, čoskoro začnú proces vzkriesenia počnúc budúcim mesiacom (Marec).

... Limitácie ktoré cítite sa rozpustia a bez pochýb budete vedieť, že opúšťate ľudské a biologické otroctvo. Vaša emancipácia je blízko.

V blízkej budúcnosti (apríl/máj) budem zdielať informácie o tzv. Twin Flames (Duchovné dvojča), rady pre celkovú očistu bytosti (čo mi pomohlo; na čo som prišla; odkazy na rôzne zdroje) a aké transformácie sa so mnou udiali. Verím, že moje články pomôžu na ceste poznania, vzostupu a zbavovania sa strachov.

Veľa zdaru všetkým prajem a „vidíme“ sa neskôr.


Ivet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára