4. 5. 2013

Bashar: Náš vzostup a čo bude o 1000 rokov (aktuálne informácie)

Bashar už dávnejšie spomínal, že do takého stavu, v ktorom sú oni, sa dostaneme o 1000 rokov od hranice 21.12.2012. Ich existencia, ktorá je 2000 rokov v budúcnosti od tohto momentu, je na prelome fyzickej a nehmotnej existencie, kedy sme my (ako raz povedal Bashar) už niekde vo hviezdach! 
V novom čenelingu (koniec Apríla 2013) doplnil úžasné a vzrušujúce informácie, z ktorých môžete získať predstavu, na čo sa tu vôbec hráme...

... od tohto roku napred, ako sme už hovorili, bude ľudská rasa existovať na Zemi ešte 1000 rokov, počas ktorých spozná mier, expanziu, kreativitu a omnoho menej limitácií. 
Po tejto dobe sa stanete 4D bytosťami (poznámka: „D“ v tomto prípade znamená density – hustota; 4. hustota je 5. dimenzia). Za tisíc rokov sa vyviniete na našu úroveň a priblížite sa dobe, kedy nebudete tak fyzický, ako ste teraz. Vibračná rezonancia a frekvencia fénixa vás vyzdvihne do stavu 4. hustoty, kedy budete sčasti fyzický, sčasti spirituálny, sčasti energia. Budete poznať premenlivosť časopriestoru; je to len vaše vedomie. Budete sa voľne pohybovať časom a priestorom ako my. Preniknete a pretransformujete paralelné reality, ako budete chcieť.

Na konci tohto tisíc ročného cyklu sa už ľudia nebudú musieť inkarnovať a mnoho z vás sa stane sprievodcami tým, ktorí prídu po vás (toto spomínala aj Iva Adamcová na decembrovej prednáške v Bratislave). Pre tých, ktorí sa stanú novou rasou na vašej planéte. Budú pokračovaním piatich hybridných rás: nás, Yahyel a ďalších, ešte nepomenovaných (pozn. našich budúcich detí). Bude to 6. hybridná rasa. 
Zmiešaním týchto šiestich rás vznikne 7. hybridná rasa, ktorej budete súčasťou. Tú rozmanitosť si nemôžete predstaviť. O tisíc rokov sa vznesiete vysoko. Vytvoríte nás a ďalšie bytosti, ktoré vyformujú novú formu spirituálnych bytostí – siedmu hybridnú rasu. 
Bude to nepredstaviteľný čas a vy ste semená tej reality. Semená, ktoré vyrastú z popola a vytvoria prvé stavebné kamene vedúce k skúmaniu, inšpirácii a nepredstaviteľnej skúsenosti.

Veci, ktoré nevieme vyjadriť vaším jazykom, sa stanú vašou prirodzenosťou. Existujú vo vás už teraz ako semená. Ak budete chcieť, dovolíte im rozkvitnúť do bodu, kedy budú mať vplyv na vaše životy. Povedú vás za hranice chápavosti a vašej prítomnosti. 

Teraz zasaďte semená do popola okolností, ktoré vám neslúžia, a obnovíte nielen seba ako individualitu, ale aj kolektív neopísateľným spôsobom. Buďte svet fénixa (pozn. vták, ktorý sa znovu zrodí z popola). Buďte Zem fénixa. Buďte civilizácia fénixa! (pozn. s týmto symbolom súvisí aj udalosť z 1997 Phoenix Lights.) Vystúpte z popola, ktorý ste vytvorili z limitácií, ktoré ste na seba uložili po nespočetné tisíce rokov. Povstaňte z popola a buďte voľní.
Aj keď ste na konci jednej cesty, je pred vami ďalšia, nedohľadná pre vaše súčasné vedomie. No vaše vedomie je semeno, z ktorého vyrastie. Z ktorého rozkvitne...

Zdroj:

Nebránte sa vzostupu. Vzdajte sa vecí, ktoré nechcete robiť, o ktorých viete, že vám nerobia dobre. Očistite sa a budete prekvapení, ako rýchlo sa nová realita manifestuje. Kým sa bránite a nechcete sa vzdať starého, zabehnutého, ste ako na divokej horskej dráhe. Keď sa vzdáte, jazda sa stane miernou, príjemnou a bude smerovať priamo do svetla. Buďte odvážny vyskúšať zmenu!

Prajem vám, čo najľahší a najpríjemnejší vzostup.

Ivet L.W.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára