3. 5. 2013

Bashar: My ďakujeme VÁM!

Síce toto nie je odpoveď na žiadnu otázku, no je to krásne motivujúce až dojemné. Čítajte to s vedomím, že my sme vytvorili ich rasu, sme ich rodičia. 

(Bashar – B, pýtajúci sa - P) 

P: Ahoj, Bashar. 

B: Aj tebe dobrý deň! 

P: Dobrý deň. Toto je môj prvý krát ... 

B: Ou, môj tiež! (smiech v publiku) ... hovor nahlas, nech všetci môžu počuť, čo chceš zdieľať. 

P: Len som prišiel povedať „Ahoj“ (hovorí váhavo) 

B: Ahoj! .... A? 

P: Hm... chcem vysloviť vďaku, že toto robíš. 

B: Vždy je naším potešením. My ďakujeme VÁM! My ďakujeme vám všetkým za výber robiť, čo robíte. Za výber žiť na Zemi – teraz. Za výber učiť sa, čo sa učíte. Za výber byť príkladom zvyšku stvorenia, ako pretransformovať obrovskú temnotu na ohromné svetlo! My ďakujeme Vám, že ste tak Odvážni ... a Silný preskúmať myšlienku transformácie takým vzrušujúcim, zaujímavým a jedinečným spôsobom. My ďakujeme vám. ... Naša bezpodmienečná Láska patrí vám za tento výber. .... Vďaka!

Zdroj:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára