21. 4. 2013

Kryon (10.3.2013): Dom ľudskej prirodzenosti - 7 dverí a izieb

Zdravím vás,
V túto chvíľu by som vás chcel zobrať na metaforickú cestu. Ešte nikdy predtým sme o tomto nerozprávali, takže pôjde o unikátny a originálny čeneling. Chcel by som hovoriť o rekalibrácii ľudskej prirodzenosti.


Na Zemi sa v súčasnosti odohráva posun a všetko má možnosť sa zmeniť. Pomalá zmena Nového Človeka, ktorý nebude veriť tomu, čo vidí, ale bude spirituálne vedieť. Je to spirituálna logika. Niektorí povedia, že logika a spiritualita nejdú dohromady a pritom je to súčasť Nového Človeka.
Starej duši sa nasledujúci krok bude zdať logický, pretože ideme upratať dom ľudskej prirodzenosti. Zoberieme vás do hĺbok vašej predstavivosti, čo vám umožní zjednodušiť dosiahnutie zmien.
Ľudská prirodzenosť – ako ju definujeme? Je to ľudská predispozícia k určitému správaniu a bude prekalibrovaná. Je to možné? Odpoveď je áno. Skoro každý aspekt na vašej planéte sa mení – magnetizmus, oceány, počasie atď. Medzi nimi je aj ľudská prirodzenosť.
Tak vás teraz prevediem domom nazývaným ľudská prirodzenosť. Pozerajte naň ako na váš dom, no ako doň vojdete nespoznáte ho. Je v ňom kruhová miestnosť so siedmimi dverami. Každé so siedmych dverí môžu byť otvorené alebo zavreté, čo indikuje prístupnosť izby. To je prvá metafora. Druhá metafora je svetlo, resp. či sa v izbe svieti. Ak sa v izbe svieti, je používaná. Izba môže byť prístupná, ale nepoužívaná. 

Dvere 1 – prežitie 
Tieto dvere sú otvorené. V skutočnosti táto izba nemá dvere a nikdy neboli. Dokonca tam nie sú ani pánty. Toto je základná ľudská prirodzenosť. V izbe sa svieti, čo znamená, že ste neustále v režime prežitia a vy to viete. Psychológ povie, že táto izba sa nezmení a nikto sa jej nemôže dotknúť. Ak by ste zavreli dvere, neprežijete. A má pravdu.
No my chceme, aby ste zhasli. Izba vždy bude prístupná, no nebudete ju stále používať. Môžete zasvietiť hocikedy budete chcieť, no keď je zasvietené, vždy existuje vaša časť, ktorá sa v nej nachádza. Hocikedy, keď budete chcieť niečo urobiť, prežitie bude prvá vec, na ktorú pomyslíte. Zasvietené svetlo znamená, že sa obávate a pozeráte sa do budúcnosti.
Toto sa zmení. Nový človek bude vedieť, že jeho prežitie závisí na synchrónnosti okolností, ktoré nepozná. Nebojí sa zhasnúť svetlo. 

Dvere 2 – Ego 
Dvere sú otvorené a v izbe sa svieti. Prvé dve izby sú prepojené a zdá sa, že je potrebné mať silné Ego na prežitie. No pýtam sa vás: pomenujte majstra z histórie, ktorý bol egoista. Ktorý z nich sa postavil a búchal si do pŕs a hovoril: „Pozrite sa na mňa“? Odpoveď je: žiadny z nich.
Tieto základné inštinkty a emócie prežitia môžete „zhasnúť“. Toto svetlo svieti pridlho. Môžete používať Ego, môžete sa postaviť za vašu vieru a za seba. Na to nepotrebujete mať zasvietené. Viete prečo? Pretože vaša podstata nie je v tejto izbe. To, čo ste, patrí stvoriteľovi a nie je v izbe s Egom ani s prežitím. Stvoriteľ žije inde, nežije v ľudskej prirodzenosti, ale v božskej. Je v každej izbe a zároveň v žiadnej. Nie je v 3D. Môže vami preniknúť, nemá dvere.
Nové Ego vám dovoľuje držať hlavu vysoko s vďakou, že ste časťou oblohy, systému, vesmíru. Chcem od vás, aby ste znovu usporiadali priority a zobrali mnoho z nich mimo 3D. 

Dvere 3 – intelekt a emócia 
Sú otvorené a svetlo svieti. Chcem, aby ste izbu takto nechali.
Intelekt a emócie sa môžu zdať komplementárne, no nie sú. V izbe sú energie, ktoré potrebujú vybalansovať. Nemôžete používať spirituálnu logiku bez intelektu a nemôžete cítiť lásku Boha bez silnej emócie. Pridajte do izby ešte jednu žiarovku, nech je viac osvetlená.
Časť v tejto izbe je intuícia, a intelekt a emócia sú časťou intuitívneho procesu.

Dvere 4 – vlastná hodnota

Tieto dvere boli vždy otvorené, ale v izbe sa nesvieti. Starý Človek ju nepoužíva a mnoho ľudí v starej energii nevie, že existuje: spiritualita starej energie vám po stáročia hovorila, že ste nehodní ako ľudské bytosti. Niektoré systémy vám vštepujú, že ste sa narodili špinaví.

Nový Človek vojde do izby a zažne. Ak ste časť Boha, chodiaca po tejto planéte, robí vás to hodnými! Ste tu za účelom; stále dokola časťou systému. Ste viac ako hodný. Ste milovaní triliónmi za vašu prácu a čím ste si prešli. Tak zasvieťte svetlo.

Neargumentujte s tými, čo vám hovoria, že ste sa narodili, aby ste trpeli. Odíďte a nechajte ich trpieť; nie je to vaša realita. Tak isto nepočúvajte, ak vám hovoria, že ste tu, aby ste boli chorí. Nie je to tak.

Môžete to spraviť? Vidieť veľkosť Boha vo vás? Choďte sa pozrieť do zrkadla a povedzte: „Ja som hodný byť Človekom!“. A myslite to vážne.
Je to Ego? – Nie. To je realita: hodný tu byť a pracovať na vibráciách planéty Zem.

Dvere 5 – uvedomenie si seba samého
Tieto dvere boli zatvorené a niektorými boli otvorené, no iní s tým majú problém. Len staré duše otvorili tieto dvere, no niekedy len čiastočne. Len si začínajú uvedomovať, čo môže byť dnu. No nevidia, lebo svetlá sú zhasnuté.
Čo znamená uvedomenie si seba samého? Je to vaša 3D časť, ktorá si je plne vedomá multidimenzionálnej časti, ktorá je Most. Má mnoho vrstiev. Izba je plná vecí a vaše životné skúsenosti mi povedia, či ste dvere otvorili a ako ďaleko ste sa v nej dostali.
Inštrukcie starej duši pre túto izbu: Odstráň dvere a zaži, kto si.
(Keď sa môj partner (Lee Carol) rozhodol čenelovať, otvoril tieto dvere prvý krát a hneď ich zavrel. Vystrašilo ho, že ho môže byť viac, ako vedel. Trvalo mu 4 roky, kým ich úplne otvoril.)
Keď zasvietite, ste si vedomí svojich akašických záznamov. Nemusíte poznať všetky svoje životy, ale ste si vedomí vášho väčšieho Ja. Na stenách je napísané: „Bol som tu vždy a večne!“. A presne tak to je. Teraz si človek na Zemi s menom v občianskom preukaze, no je toho viac. Táto izba si zaslúži byť prístupná a osvetlená.

V numerológii je číslo 3 manifestácia. Tu ju tvoria dvere 3, 4 a 5. To, prečo ste prišli, sa nestane bez uvedomenia si seba samého.

Zostávajú ďalšie 2 dvere, ktoré sú aj boli vždy zavreté. Nový Človek otvorí jedny z nich. No nie hneď. Sú to dvere, ktoré ste ani nevedeli, že sú. Nie sú súčasťou vašej reality, no sú krásne a plné tajomstiev. Volajú sa Innate (v slovenčine má viacero prekladov, ktoré všetky sú potrebné na zachytenie významu: vrodený, prirodzený, vlastný, inštinktívny).

Dvere 6 – Innate alebo Telesná inteligencia

Ste si vedomí, že niečo vo vašom tele vie viac než mozog? Mozog tak inteligentný a stále nevie, čo sa deje v tele. Pretože to neviete, používate rôzne metódy ako napríklad kineziológia. Testovanie svalov (muscle testing): pýtate sa tela, čo sa s ním deje. Nie je divné, že sa musíte tela pýtať, čo sa v ňom deje? Ďalšia metóda je ísť k doktorovi a dať si spraviť testy.

Viete, že DNA je aktivovaná približne len na 30%. A toto sú dvere, ktoré by mali byť otvorené. Most medzi ľudskou a telesnou inteligenciou je prirodzenosť. Začína sa otvárať.

Počuli ste o intuitívnych medikoch? Títo ľudia sa na vás pozrú a uvidia vašu prirodzenosť. Majú dar vidieť do vašej izby číslo 6, ktorá k nim hovorí. Povedia, aké disfunkcie má vaše telo, čo s ním je v neporiadku a čo potrebuje.

Predstavujte si otváranie dverí do zhasnutej izby. Je to signál pre vaše telo, že chcete začať stavať most prirodzenosti. No ešte nie je pripravená, aby ste zasvietili; vibrácia planéty sa musí ešte zvýšiť a stará energia odísť alebo pretvoriť. Bude sa to diať nasledujúcich 18 rokov a príde deň, keď most bude postavený a vy budete vedieť, čo vám je a hneď to odstránite. Bez nástrojov a pomoci. Aktivuje sa časť DNA.


Dvere 7
Tieto dvere sú zavreté a neviem vám povedať, či sa otvoria. Sú to zvláštne dvere, cez ktoré môžete vidieť. Nie sú 3D. Niektorí stále nevedia, že sú tam. Volajú sa Boh alebo Vyššie Ja: Boh v nás. Ja Som.
Je to multidimenzionálny portál, ktorým hovorím cez môjho partnera. Nie je tam svetlo, lebo tam nie je žiadna fyzická izba. Keď otvoríte dvere, ste všade. Nie sú to dvere smrti, sú to dvere života.
Tieto dvere sa raz otvoria, ak ľudstvo zostane na kurze, pre ktorý sa rozhodlo. No individuálne, jeden po druhom, ich môžu nakrátko otvoriť a cítiť Boha v nich. Môžu nakrátko čenelovať, no dostatočne dlho na dotknutie sa Boha.

Chcem, aby ste vnímali túto štruktúru, aby sa realita vo vás zmenila, pretože máte odvahu otvoriť niektoré z dverí.
Vďaka ti stará duša, že si sem prišla a za ťažkosti, ktorými si prešla. Tvoje svetlo žiarilo stále.

A tak to je.
(koniec čenelingu) 

Čo sa týka mňa osobne, stále som poriadne nezhasla v 1. a 2. izbe, no v 3. Pridávam už tretiu žiarovku! :D
V 4. som už mnohokrát zasvietila, ale aj zhasla. Po jednej krásnej skúsenosti, ktorú mi doprial úžasný priateľ, sa vo mne usídlila večne tlejúca a horúca guľôčka lásky, ktorá ma podporuje ako nič predtým.
Dvere 5 mám otvorené snáď celý život a v izbe mám slabú žiarovku. 
6. dvere mám otvorené, no je zhasnuté. Raz sa mi stalo, že sa na okamih v izbe zažalo. Vedela som, že osoba oproti mne je chorá, vedela čo jej je a vedela som približne kde.
7. dvere sa mi podarilo naplno otvoriť už dva krát (čiastočne veľa krát). Prvý krát počas meditácie 21.12.2012 a druhý krát vo februári 2013 pri čítaní Kryonových odpovedí na otázky, ktoré im za mnohé roky prišli. Čítala som o Nositeľoch svetla (Lightworker) a zrazu som sa spoznala. Moje vedomie vzostúpilo a spojila som sa s Vyšším Ja. Vedela som, že toto je moja práca a vždy bola. To čo robím tu, som robila aj na mnohých iných planétach.

Zem prešla temnými časmi a tí, čo sú tu teraz, sú tí najsilnejší zo všetkých! Každý z nás má možnosť stať sa Ježišom. „Do roku 2015 tu budú státisíce až milión osvietených ľudí“ (Eckhart Tolle).

Nájdite svoju Hodnotu, ktorá vám dá silu ísť cestou, ktorú už poznáte.

V službe s láskou a pokorou,
Ivet L.W.

Zdroj

1 komentár:

  1. (((( <3 ))) A TAK TO V TOM NAŠOM PRÍBYTKU bezo zbytku JE.
    Vo svetle a Láske....v oslave PRAVDY..v radosti.
    Ď A K U J E M.
    ab

    OdpovedaťOdstrániť