26. 4. 2013

Bashar: Únosy mimozemšťanmi

Otázka:
Stále viac ľudí hlási únosy mimozemšťanmi (pričom sa zdá, že je to úplne proti ich vôli) na ich lode pre odbery tkanív, experimenty a v niektorých prípadoch oplodnenie. Vyvoláva to mnoho otázok:
Naozaj sa to deje? Pretože niektorí o tom pochybujú. Aký to má zmysel? Čo presne zisťujú, merajú, či extrahujú? Fakt, že sa zdá, že to robia proti našej slobodnej vôli, zvádza k myšlienke, že sú krutí a zlí. Špeciálne tí, ktorých voláme Negatívny Šedí, sa zdajú byť za toto zodpovední. Sú skutočne zlí? Ak, áno, na čom pracujú?

Basharova odpoveď:
Vďaka! Áno, ako si poukázal:
Ako prvé – toto sa deje. Robí to istá časť bytostí, ktorých nazývate Šedí a nie sú mimozemšťania. Je to typ ľudí z inej paralelnej reality, ktorí, nechcene cez ich vlastné skúsenosti, spôsobili veľké poškodenie ich domova. Pre prežitie boli nútení adaptovať sa pomocou mutácií. Ako mutovali ich DNA, časom stratili schopnosť rozmnožovať sa. Aby nevymreli, potrebovali primiešať do svojich génov novú ľudskú DNA a vytvoriť hybridov, ktorí by im umožnili aspoň nejakým spôsobom pokračovať. Vedeli, že v ich realite nie sú ľudia, preto jediný spôsob získať pravú identickú ľudskú DNA je z inej paralelnej reality ľudskej rasy. Pomocou ich vyvinutej technológie spravili tunel do iného sveta, aby našli ľudí, ktorí sú stále ľuďmi a extrahovali genetické vzorky. Hľadali najsilnejšie rodové línie a po čase vytvorili hybridov, ktorí im mali pomôcť v rozmnožovaní. A my sme jedna z týchto experimentálnych možností.

Po druhé – zdá sa, že to robia proti slobodnej vôli a v istom zmysle to tak je. Daný človek si nemusí byť vedomý uzatvorenia dohody na spirituálnej úrovni, že im bude asistovať. Toto neospravedlňuje (ako sa môže zdať) odmerané a necitlivé správanie z ich strany. Mnoho z nich stratilo schopnosť empatie, no to neznamená, že sú zlí. Len nie sú schopní identifikovať a dokonca porozumieť cez čo ľudia prechádzajú počas únosov.

Je to podobné myšlienke, ako vy často beriete vaše zviera k veterinárovi na zdravotnú prehliadku. Zviera môže byť zhrozené a nemusí rozumieť, čo sa deje: je to pre jeho prospech. Vy viete, že máte dobrý úmysel: pomôcť im.

Znovu z pohľadu Šedých: ich mentalita a emócie sa po mutácii veľmi zmenili a v mnohých prípadoch nie sú schopní sa identifikovať s ľudskou emocionalitou, porozumením a vnímaním. Robia, čo považujú za potrebné a neuvedomujú si, čo vám spôsobujú.

Na tomto pracujú už veľmi dlho, no nedávno sa naučili cez čo prechádzate a niektoré ich spôsoby sa zmenili a čo im umožnilo pokračovať v práci. Stali sa ohľaduplnejší k participantom.

Ako sa ľudia vyvíjajú, zlepšuje sa ich spiritualita a telepatické schopnosti a tak aj oni môžu lepšie rozumieť, čo sa deje a tiež sa rozvíjajú. Vďaka telepatii sú ľudia schopní určiť, čo môžu a nemôžu s nimi robiť. Je to lekcia pre obe strany; ľudia a Šedí sa spolu učia.
Uspokojilo to vašu otázku?

Áno, veľmi. A ako sme pozorovali...

A nie, oni nie sú súčasťou našej aliancie (asi myslí Galaktickú Federáciu).

O.K. Ďakujem za objasnenie.

Zdroj:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára