27. 4. 2013

Bashar: O prvom globálnom kontakte a o otázke zaostalosti Zeme

(z roku 2010)
... Myšlienka vymedzenia časového rámca roku 2012 môže reprezentovať mnoho vecí a vo vašom kolektívnom vedomí ich aj reprezentuje. Ako sme už hovorili, všetky tieto potenciálne výsledky sú pravdivé, no vy si vyberáte vašim vibračným stavom. Preto je stav bytia tak rozhodujúci a 2012 je niečo ako prah, prechod. Z nášho pohľadu, je to začiatok možného úspechu.

Pred týmto rokom bola kolektívna energia vašej planéty všeobecne negatívna, no potom bude, konečne, kolektívna energia definitívne trochu pozitívna. Toto reprezentuje obrat, kde dostatočné množstvo jedincov vytvára frekvenciu, zodpovedajúcu vibráciám Zeme, ktorú preferujú. Táto frekvencia vám umožní zažívať posun k tejto Zemi od teraz a ďalej. Posun sa môže hromadiť, akcelerovať a pokračovať smerom k novej energii.

Váš rok 2012 je relevantný aj pre nás. Mnoho z vás si uvedomilo existenciu našich pravidiel, kvôli ktorým sa držíme v ústraní. Je to karanténna politika pred akoukoľvek osobnou otvorenou interakciou medzi mimozemskými rasami a vami.

Po roku 2012 bude karanténa zrušená, ale to neznamená, že na druhý deň budú všade pristávať vesmírne lode. To znamená, že to nebudeme my, kto bude ustupovať pre otvoreným kontaktom. Budeme sa rozhodovať podľa toho, či ste kolektívne pripravení. Bude to na vás, kedy dôjde k otvorenému kontaktu. Naša filozofia a pravidlá nás už nebudú držať v úzadí. Je to vo vašich rukách a my budeme stále používať vašu kolektívnu energiu ako barometer, či už ste pripravení. Ako cítime vašu energiu teraz ......

Pamätajte, neexistuje predpoveď istej budúcnosti. Existuje len vnímanie energie, ktorá existuje pri vytváraní predpovede. Všetky predpovede sú predpovede prítomnosti, nie budúcnosti. Čiže, ak vám médium hovorí budúcnosť, v skutočnosti len vníma najpravdepodobnejšiu energiu existujúcu v tom momente. Ak sa energie nezmenia, predpoveď sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční i vo fyzikálnej realite. Ale ak sa zmenia, pôjdu inou cestou a môžete sa čudovať. To neznamená, že médium sa mýlilo, ale, že ste zmenili energie, ktoré médium vnímalo.

Čo sa týka otvoreného kontaktu: z našej perspektívy, táto forma komunikácie (čeneling) je začiatok kontaktu medzi vami a (prinajmenšom) našou civilizáciou. Možnosť otvoreného kontaktu, podľa vašej súčasnej kolektívnej energie, sa zdá byť najpravdepodobnejšia medzi rokom 2025 a 2033 (v tohoročnom čenelingu dal presnejší dátum: 2026). Kým príde ku kontaktu, ešte mnoho vecí sa udeje, ktoré ovplyvnia termín. Môžete to trochu urýchliť, ale aj spomaliť – je to na vás.

Každopádne pravdepodobnosť, že ku kontaktu príde je veľmi vysoká, pretože, ak by nebola, nehovorili by sme k vám. Vybrali by sme si inú Zem, kde je táto pravdepodobnosť vyššia. A my k vám hovoríme!

Aj vy nás môžete použiť ako barometer pre zistenie ako sa vám darí. Teraz viete, čo sa deje; je to len o transformácii energií. Viete, že expandovanie vedomia a spirituality je vaším barometrom komfortnosti s prvým kontaktom. Každým momentom sa po kúskoch posúvate k realite, ktorá každý deň stále viac reprezentuje realitu, ktorú chcete. Je to vo vašich rukách; úplne pod vašou kontrolou. Vždy to tak bolo, je a bude. To je vaša sila.


Dovoľte nám začať ďalšiu tému. Mnoho ľudí s nami diskutuje o myšlienke, že Zem je zaostalá planéta – HLÚPOSŤ.

Vieme, že na Zemi je mnoho zložitých okolností, limitov a mnohokrát si o sebe myslíte, keď sa porovnávate s inými civilizáciami vo vesmíre, že ste nejaká zaostalá materská škôlka. Nič nemôže byť ďalej od pravdy.

Vedzte, že je potrebný obrovský stupeň sily a odvahy inkarnovať sa na planétu s toľkými limitáciami. My vás vnímame ako triedu na vysokej škole. Začnite sa vnímať takto a potom budete žasnúť. Nemôžete sa zdokonaliť. Ste trieda duší končiacich vysokú školu, ktorá našla spôsob ako transformovať ohromnú temnotu a limitáciu na ohromné svetlo.

Na toto používame analógiu gumičky. Dáte si gumičku na jeden prst a keď ju chcete vystreliť, musíte ju druhým prstom natiahnuť. Čím viac ju natiahnete, tým ďalej poletí opačným smerom. Toto je analógia temnoty a limitácií.

Tým, že ste si po tisícky rokov volili skúsenosť takej limitácie a chceli preskúmať myšlienku transformácie takej temnoty, natiahli ste gumičku hlboko do temnoty. Čím ďalej idete do temnoty a následne povolíte, tým ďalej a rýchlejšie poletíte do svetla. To je to, čo robíte. To je váš mechanizmus budovania sa; pretransformovanie všetkej tejto minulosti na náhly výbuch osvietenia. Robíte to, aby ste sa vyhodili smerom k realite, ktorú chcete, k vibráciám, ktoré preferujete.
 
Čo sa tohto týka, ide vám to dobre. Dovoľte si vedieť, že máte silu vo vašich rukách. Žite s týmto vedomím a to zmení svet.
Ďakujeme vám za povolenie odovzdať vám tieto informácie.

Zdroj:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára